Project management

Se stavebnictvím je v současnosti spojená velká byrokracie, laik má problém se ve všech těch nařízeních vyznat. Právě pro laiky je určená skvělá služba – project management. O svou stavbu se pak už nemusíte starat.
Project management obsahuje širokou škálu služeb, je těžké je vyjmenovat všechny. Týkají s e jak administrativy (obíhání úřadů a zajišťování různých a rozličných povolení) a také samotné výstavby (rozpočty, dozor na stavbě, výběrové řízení, příprava na kolaudaci). Toto není úplný výčet služeb.

Liniové stavby

Říkáte si, co by firma zaměřená na project management dělala s liniovými stavbami? I zde máme cenné zkušenosti. Zde poskytujeme zejména poradenské služby, u liniových staveb (energetické stavby) jsou často problémy majetkoprávního typu. S těmi máme své zkušenosti.